menu 2

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Na akcích R.A.T. je nutné dodržovat několik základních podmínek a pravidel a veškeré pokyny pořadatele, při rozdělení do týmů je potřeba řídit se také pokyny vedoucích týmů. V případě jejich nerespektování si z bezpečnostních důvodů vyhrazujeme právo okamžitě vyloučit účastníka z akce bez nároku na vrácení poplatku. Neplatí, že co není v pravidlech, je dovoleno – je potřeba řídit se zdravým rozumem a chovat se při hře i mimo ni tak, aby to nikomu neškodilo. V případě jakýchkoliv podnětů nebo dotazů je možné obrátit se na vedoucího R.A.T. nebo pořadatele akce.


Podmínky a pravidla účasti na akcích R.A.T.

1. účastníci mladší 18 let musí mít podepsaný souhlas zákonného zástupce (platí na jeden kalendářní rok)

2. používání ochranného vybavení – brýle/mřížka na oči po celou dobu hry, hráči do 18 let také mřížka na ústa

3. max. povolená úsťová rychlost (při kuličkách o váze 0,20 g) – dlouhé zbraně 140 m/s, krátké zbraně 120 m/, odstřelovací pušky 170 m/s

4. kuličky – používáme výhradně BIO kuličky o průměru 6 mm

5. přenášení zbraní – mimo herní zónu musí být dle zákon o zbraních zakryté

6. speciální vybavení – není-li řečeno jinak, používání pyrotechniky, štítů apod. je zakázáno

7. střelba – pouze jednotlivými ranami

8. zásah – platí i jemný zásah do výstroje; zásah do zbraně, batohu nebo odrazem neplatí. Po zasažení hráč zřetelně hlásí „Mám!“, zvedá ruku, obléká si reflexní vestu a odchází do prostoru mrtvoliště. Na vzdálenost do 10 m je možné vyřadit hráče bez výstřelu namířením zbraně a zvoláním „Máš!“. O zásahy se nedohadujeme – zakládáme na fair-play a vzájemné důvěře.

9. pokud se v prostoru hry objeví nehrající osoba, volá se „civil“ a všichni hráči okamžitě zastaví střelbu. Hra pokračuje až poté, co dotyčná osoba opustí hrací prostor a pořadatel zvolá „hra“. 

10. platí zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před začátkem nebo v průběhu akce!