menu 2

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Podmínky

Je nutné bezpodmínečné dodržování pravidel airsoftu RAT, která jsou popsaná níže. Požadujeme zdravý rozum bez vysokého ega, souhlas s pravidly akce a jednotlivých scénářů, bezpodmínečné používání ochranných pomůcek (helma, obličejová maska nebo brýle) a dodržování pokynů pořadatele. V případě nerespektování těchto pravidel si vyhrazujeme právo z bezpečnostních důvodů účastníka z akce okamžitě vyloučit bez nároku na vrácení poplatku.

Na akcích RAT platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů nebo konzumace jakýchkoliv drog. V případě podezření účastníka pod vlivem (před začátkem nebo v průběhu akce), bude dotyčný z akce vyloučen!

Níže jsou uvedena základní pravidla a principy týmu RAT, kterými se řídí každý člen RAT. Pravidla platí pro všechny hry, které jsou pořádány RAT, pokud není udělena výjimka z pravidel pro účely situace nebo scénáře pro hru.

Neplatí, že je povoleno cokoliv, co v pravidlech není zmíněno. V případech, které nejsou v pravidlech výslovně zmíněny, je třeba používat zdravý rozum a ve hře i mimo hru se na akci chovat tak, aby nedošlo k ublížení sobě ani druhým a aby to nekazilo hru ostatním hráčům. Pokud chce účastník hry použít zbraně, vybavení nebo jiné prostředky, které nejsou v pravidlech, je vhodné informovat vedoucího hry a poradit se s ním, zda je možné tento nápad využít. Pokud bude schválen nápad na využití postupu či zbraní v plánovaném scénáři, potom vedoucí hry, který jej schválil, bude dodržovat mlčenlivost, aby nápad nebyl vyzrazen druhému týmu.

Pravidla účasti a her airsoftu RAT:


1.     Dokumenty: Účastníci mladší 18 let: donést podepsaný souhlas zákonného zástupce (platí na celý kalendářní rok). Hráči starší 18 let se účastní akcí na vlastní odpovědnost!

2.     Ochranné vybavení: Hráč po celou dobu hry používá ochranné brýle nebo mřížku přes oči. Nesundává je ani na mrtvolišti. Doporučujeme i masku přes ústa či šátek - předejde se vystřelení zubu. Výhodou je vhodné maskovací oblečení.

3.     Střelba: Není-li scénářem stanoveno jinak, střílí se jednotlivými. Pokud to zbraň nedovoluje, tak krátké dávky (to znamená stisknout spoušť a hned pustit).

4.     Úsťová rychlost zbraní: Úsťová rychlost zbraně je omezena, aby se předešlo zraněním. Krátké zbraně – max. 120 m/s; dlouhé zbraně – max. 140 m/s; manuální odstřelovačky – max. 170 m/s. Tyto rychlosti platí pro kuličky o váze 0.20 g.

5.     Střelivo: Používají se výhradně plastové airsoftové kuličky 6mm. Není-li v instrukcích k akci uvedeno jinak, musí být BIO, tj. rozložitelné. BIO se dají koupit až do váhy 0.36g. Výjimkou jsou kuličky těžší než 0.36g pro ostřelovací pušky, protože se BIO nevyrábí.

6.     Přenášení zbraní:  Mimo herní zónu je nutné přenášet pouze zakryté a nesmí být ani rozpoznatelné. Toto pravidlo je zavedeno zákonem o zbraních, viditelná zbraň může být „zajištěna“ (zabavena) policií.

7.     Zásah: Pokud je hráč zasažen, oznamuje to zvednutím ruky a zřetelným ohlášením "Mám". Dále drží ruku nahoře, nebo zbraň nad sebou pažbou nahoru, a odchází na mrtvoliště (určené místo). Není-li určeno mrtvoliště, odchází mimo zónu konfliktu. U specifických scénářů, kde je třeba zůstat po zásahu na místě, je mrtvola označena reflexní vestou.
Místo střelby zblízka (do cca 5 m) lze protivníka zabít hlasitým “máš” nebo “zásah”. V případě zabití hráče dotykem spojeného s oznámením “máš” nebo “zásah”, hráč umírá tiše, bez upozornění na svou smrt, aby neprozradil útočníka.
Za zásah je považován i letmý zásah, a to i do batohu a výstroje. Neplatí zásah do zbraně nebo odraženou kuličkou. Zásadou je hrát čestně a v případě pochyb raději přiznat zásah.

8.     Pyrotechnika, štíty, pasti: Není-li domluveno jinak, platí zákaz pyrotechniky a štítů. Pokud pyrotechniku hra umožňuje, používáme pyrotechniku předem na to určenou. Prioritou je bezpečnost při odpalování i zdraví všech ostatních! Vhodnost pyrotechniky podléhá schválení vedoucím akce.
Štít se používá jen pro hry tomu určené. Štíty nejsou zcela neprůstřelné, stejně jako v realitě - vyrábí se z kartonu a to v tloušťce maximálně 2 vrstvy. Tj. z dálky účinné, při bližším zásahu omezeně účinné.
U pastí je opět prioritou bezpečnost. Uvažte, že kuličky vystřelené z pastí letí z úhlů, které nemusí být brýlemi zcela chráněné. Pasti světelné a pasti s vystřelováním kuliček bez použití pyrotechniky a velkých sil jsou bezpečné. Zásah kuličkou z pasti je platný.

9.     Civilista v oblasti hry: Civilista v oblasti hry (nehráč) se hlásí zavoláním "civil" a přerušením střelby. Po vzdálení civilistů se hra obnoví zvoláním “hra”. V případě, že hráč nemá bezprostřední kontakt s protihráči (např. při přesunu lesem) a nehrozí ohrožení civilistů hrou, lze jen upozornit tiše spoluhráče a předejít zpozorovaní ukrytím.

10.  Ekologie: Na akcích po sobě uklízíme prostor a nenecháváme odpad. Ke krajině se chováme šetrně. Po hře rozebereme střelecké kryty a zahladíme stopy po hře.

11.  Alkohol, drogy: Zakázána je konzumace alkoholu před hrou a během ní, stejně jako jiných návykových a povzbudivých látek, s výjimkou kávy a energy drinků. V případě podezření, že účastník je pod vlivem (před začátkem nebo v průběhu akce), bude dotyčný z akce vyloučen!

12.  Etiketa: Chováme se slušně ke spoluhráčům i k nepříteli i případným kolemjdoucím. Nepoužíváme vulgarismy. Neřešíme nedorozumění rvačkou. Vše, co se nám nelíbí, hlásíme zodpovědné osobě tj. veliteli akce. Navzájem si pomáhame a to před, během i po hře. Používáme rozum a logiku.

13.  Šarže: Při rozdělení na hry do týmů, posloucháme velitele týmů, kterým je svěřeno velení při hře. Rozkazy nebereme jako buzeraci, ale něco, co je do reálného života potřeba. Musíme se naučit poddávat se velení, ale i velet.