menu 2

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Na akcích R.A.T. je nutné dodržovat několik základních podmínek a pravidel a veškeré pokyny pořadatele, při rozdělení do týmů je potřeba řídit se také pokyny vedoucích týmů. V případě jejich nerespektování si z bezpečnostních důvodů vyhrazujeme právo okamžitě vyloučit účastníka z akce bez nároku na vrácení poplatku. Neplatí, že co není v pravidlech, je dovoleno – je potřeba řídit se zdravým rozumem a chovat se při hře i mimo ni tak, aby to nikomu neškodilo. V případě jakýchkoliv podnětů nebo dotazů je možné obrátit se na vedoucího R.A.T. nebo pořadatele akce.


Podmínky a pravidla účasti na akcích R.A.T.

1. účast je možná pro hráče od 12 let, účastníci mladší 18 let musí mít podepsaný souhlas zákonného zástupce (platí na jeden kalendářní rok)

2. používání ochranného vybavení – ochrana očí po celou dobu hry, hráči do 18 let také mřížka na ústa

3. max. povolená úsťová rychlost (při kuličkách o váze 0,20 g) – dlouhé zbraně 140 m/s, krátké zbraně 120 m/, odstřelovací pušky 170 m/s

4. kuličky – používáme BIO kuličky o průměru 6 mm

5. přenášení zbraní – mimo herní zónu musí být (dle zákona o zbraních) zakryté

6. speciální vybavení – není-li řečeno jinak, nepoužíváme pyrotechniku, štíty apod.

7. střelba – pouze jednotlivými ranami

8. zásah – platí i jemný zásah do výstroje. Zásah do zbraně, batohu nebo odrazem neplatí. Po zasažení hráč zřetelně hlásí „Mám!“, zvedá ruku, obléká si reflexní vestu a odchází do prostoru mrtvoliště. Na vzdálenost do 10 m je možné vyřadit hráče bez výstřelu namířením zbraně a zvoláním „Máš!“. O zásahy se nedohadujeme – zakládáme na fair-play a vzájemné důvěře.

9. pokud se v prostoru hry objeví nehrající osoba, volá se „civil“ a všichni hráči okamžitě zastaví střelbu. Hra pokračuje až poté, co dotyčná osoba opustí hrací prostor a pořadatel zvolá „hra“. 

10. platí zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před začátkem nebo v průběhu akce!