menu 2

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

pátek 20. listopadu 2015

Průzkumník

 je osoba provádějící vojenský průzkum, zvěd. Průzkum je aktivní získávání informací o rozmístění, silách a pohybech nepřítele, ale i o meteorologických, hydrografických nebo geografických charakteristikách dané oblasti. Úmysly nepřítele nezjišťuje, o to se stará špionáž.Průzkum je bojová úloha na získání informací vizuálním pozorováním nebo dalšími sledovacími metodami. Jedná se především o:
- Pozemní průzkum
- Letecký průzkum

Podle metody:
- Přímý
- Pozorování
- Nepřímý
- Průzkum bojem

Průzkum bojem představuje bojovou akci, jejímž primárním cílem je za pomoci přímého bojového střetnutí zjistit informace o nepříteli - o jeho síle, pozicích a případně plánech v dané oblasti. Klasickým příkladem je zkusmý útok na nepřátelské pozice za účelem zjištění pevnosti obrany a síly bránících se jednotek v daném sektoru. V obzvláště příznivých případech může takovýto průzkum přerůst v regulérní úspěšný útok (viz Rommelův útok na britské pozice krátce po příchodu do Afriky, nebo útok císařských jednotek v bitvě na Bílé hoře).
Další častý cíl je zjistit co nejpřesněji rozsah nepřátelských sil v oblasti. Klasickou taktikou je v takovém případě předstírat rozsáhlý útok natolik přesvědčivě, aby nepřítel sáhl po svých rezervách a nasadil pokud možno co největší síly k likvidaci hrozby. Obvykle se přitom vyžaduje, aby „průzkumné“ jednotky svou akci přežily v bojeschopném stavu, nicméně např. Rudá armáda neváhala za druhé světové války obětovat celé divize za účelem odhadu nepřátelských sil či průzkumu jeho obranných pozic. V současné době už takovýto přístup rozhodně není obvyklý ani u ruských jednotek.


Airsoft Průzkumník:
- Získávání informací o rozmístění, silách a pohybech nepřítele, ale i o meteorologických, hydrografických nebo geografických charakteristikách dané oblasti.Které si zjistí předem na internetu.
- Naplánuje přesnou trasu průzkumu, aby velitel jednotky věděl kde se pohybuje. Pokud je v terénu vice dnů, každé ráno kontaktuje velitele, kam se chystá a večer podá zprávu.
- Mapy a poznámkové bloky nosí vždy v nepromokavých obalech. Během operace používá k záznamům a poznámkám tužku. Inkoust se vlhkem rozpíjí, zatímco tuha (grafit) nikoli.
- Před každým odchodem do akce překontroluje výzbroj a výstroj každého člena týmu včetně uniformy, zvláštní pozornost věnujte vysílačkám a signálním světlům. 
- Každý člen týmu musí mít určené primární a alternativní body srazu a odpočinku, a to vždy a za všech okolností. Velitel týmu je osobně zodpovědný za to, že každá člen týmu bude znát azimut a přibližnou vzdálenost ke každému shromaždišti.
- Nikdy nepolevuje v pozornosti. Dokud se nevrátí domů, nejste nikdy a nikde stoprocentně v bezpečí.
- Má s sebou náhradní oblečení. A jídlo na vice dnů. Pro případ že by se nemohl dostat do tábora. Třeba při hrozícím odhalení. Musí umět základy přežití v přírodě.


Související články: 

Žádné komentáře:

Okomentovat