menu 2

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

pondělí 5. října 2015

Ženijní jednotka

Ženijní vojsko je součástí pravidelných armádních sil, vojáci sloužící u tohoto druhu vojska jsou označováni jako ženisté (historický sapéři (z francouzštiny, tak i v mnoha jiných jazycích)). Toto vojsko je specializované na plnění zvláštních pozemních úkolů pomocí speciální, tzv. ženijní techniky. Ženijní vojsko není určeno pro přímé vedení boje, ale k zajištění technických prostředků a staveb podporující nebo umožňující činnost bojových jednotek.

   • První oblast ženijní bojová podpora v sobě zahrnuje úkoly a opatření zabezpečující vlastní mobilitu vojsk, tedy vojsk, jež podporují. Sem lze zařadit činnosti jako odstraňování nepřátelských zátarasů (minová pole či nevýbušné zátarasy, závaly, barikády, blokády a stromové záseky). Dále zřizování, opravy a údržba silnic a cest, zřizování různých typů přepravišť, jako mosty na pevných či plovoucích podpěrách, podvodní či brodová přepraviště.
  • Dále úkoly a opatření snižující mobilitu nepřítele tedy: ničení mostů, komunikací a silničních objektů, pokládání minových polí, ničení domů, zřizování stromových záseků, soustav nevýbušných zátarasů, nástražných min a podobně.
  • Úkoly zabezpečení bojeschopnosti vojsk jsou třetí oblastí bojové ženijní podpory. Sem patří činnosti související s opevňováním vlastních vojsk, budování okopů, krytů, opevněných skladů munice, výstavba základen při hrozbě nenadálého napadení nepřítelem.
  • Úkoly všeobecné ženijní podpory v sobě zahrnují množství variabilních činností, z nichž jmenujme budování přístavů, letišť, opravy letišť, maskování, klamání, přímá bojová podpora (nasazení ženistů jako jednotek mechanizovaných) apod.

Historie:
Ženijní jednotky i když ne přímo pod tímto názvem se objevil už ve starověku. Stavěli a ničili nepřátelská opevnění, cesty a mosty.Pracovali se záplným či explozivním materiálem. Takový byl Řecký oheň (též byzantský oheň či tekutý oheň) byla to zbraň používaná Byzantinci. Šlo o tekutou zápalnou směs, která hořela i ve styku s vodou (podle některých pramenů voda dokonce hoření podporovala). Předpokládá se, že ji vynalezl syrský uprchlík Kallinikos z Heliopole (Sýrie) někdy okolo roku 673. Byzantinci ji používali zejména v námořním boji.
Porazit a zničit dobře opevněné a zásobované město (či pevnost) bylo zhola nemožné. V některých případech se dařilo pod město podkopat a buď strhnout hradby nebo se pokračovalo v hloubení tunelu a útočníci se dostali do města (tato taktika se užívala po celý starověk, středověk a i v raném novověku se jednalo o účinnou taktiku), ale k uskutečnění podkopání bylo zapotřebí zkušených odborníků a těch bylo v té době málo
Rozkvět ženijních jednotek přišel s 1 a 2 světovou válkou. S příchodem moderních zbraní/min přišla i potřeba vytvořit speciální jednotky, na jejich zneškodnění a také pokládání. Ničili nepřátelská opevnění a mosty, pokládali minová pole. Stavěli pontonové mosty, proti tankové překážky atd. Při bitvě u Kurska ženijní jednotky rudé armády vytvářely minová pole přímo před projíždějícími tanky.

Současné době ženijní vojsko plní úkoly samostatně nebo v součinnosti s jinými druhý vojsk. V dobách míru plní úkoly spojené s civilní ochranou a pomoci při katastrofách přírodního nebo jiného charakteru.


Airsoft ženista:

U airsoftu ženista nestaví mosty:). Ale měl by umět postavit aspoň základní opevnění, z toho co má ve svém okolí. Má na starost pyrotechnickou výstroj a výzbroj týmu (pokud to pravidla dovolují).
Odstraňuje nepřátelské pasti a překážky.
Rozmisťuje dýmovnice, pokládá jednoduché airsoft miny (po aktivaci vystřelí množství kuliček) a zvukové či světelné pasti.


Žádné komentáře:

Okomentovat